Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
GWILLIM-THOMAS Rose Headington   0 1 0 0 0 2 0/6 -27 3
HALL Eleanor London Thames Fencing Club V   4 V 0 1 2 2/6 -4 17
ANIL Shreya Truro Fencing Club V V   4 2 1 4 2/6 -4 21
DIXON Harriet Millfield School V 1 V   4 2 4 2/6 -3 21
ITZKOWITZ Aliya Camden Fencing Club V V V V   V V 6/6 23 30
SPENCE Niamh Foyle & Londonderry College V V V V 1   4 4/6 11 25
DAYKIN Kate West Fife Fencing Club V V V V 0 V   5/6 4 25

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
BANKS Paisley Millfield School   0 2 0 V 1 0 1/6 -19 8
MAIDWELL-SMITH Alice Truro Fencing Club V   V V V V V 6/6 23 30
BILLINGTON Lizzie Shakespeares V 2   V V 2 1 3/6 -2 20
CAMPBELL Hannah Bedford Fencing Club V 1 3   V 1 V 3/6 -1 20
GRAY Anna Marlborough College 2 1 2 2   0 2 0/6 -21 9
HORRIX Emma Camden Fencing Club V 3 V V V   V 5/6 19 28
RUSHTON Francesca Chc V 0 V 4 V 0   3/6 1 19

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
CARSON Victoria North London Sabre Club   V V V V V 5/5 17 25
ALLEN Sophie Truro Fencing Club 2   4 V V 3 2/5 0 19
HOUSEMAN Gabriella Xiphoi Fencing 2 V   V V 4 3/5 4 21
WHITE Lucy Bath Sword 1 1 2   V 0 1/5 -14 9
TURNBULL Isabel Mx Fencing 2 3 1 3   2 0/5 -14 11
NELSON Hannah Brentwood School Fencing Club 1 V V V V   4/5 7 21

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
LUCAS Bethan Bedford Fencing Club   V V 3 V 4 3/5 10 22
BEDDOE Megan Mx Fencing 1   V 3 2 4 1/5 -7 15
MARSHALL Olwen Wrexham 0 2   0 V 1 1/5 -15 8
YATES Georgia City V V V   V V 5/5 14 25
TALLON Harriet Rivington Park Fencing Club 1 V 3 2   1 1/5 -10 12
NOREJKO Teresa Truro Fencing Club V V V 3 V   4/5 8 23

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
BURTON Emma Bedford Fencing Club   2 1 1 3 V 1/5 -10 12
GLADDISH Laura Mx Fencing V   V 0 4 V 3/5 2 19
LEWIS Jessica Laszlo V 4   V V V 4/5 9 24
RUAUX Emily Rivington Park Fencing Club V V 4   V V 4/5 14 24
SLEEMAN Kiera Truro Fencing Club V V 2 4   V 3/5 0 21
THRONE Naomi Foyle & Londonderry College 2 1 3 0 4   0/5 -15 10

 
Document Engarde - 02/10/2010 17:33:07