Women's Epée
Beazley British Championships 2015
English Institute of Sport, Sheffield
Saturday 18 April 2015

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
HOWSER Kate Ops Epee   2 2 V V 3 2/5 -6 17
DACK Helen Laszlo V   V V 3 3 3/5 3 21
LAWSON Danielle Stourport V 2   V V 3 3/5 4 20
STONE Gillian Harrogate 4 4 2   4 0 0/5 -11 14
TURLEY Alix Herefordshire 4 V 2 V   4 2/5 -2 20
LAWRENCE Corinna Chelsea V V V V V   5/5 12 25

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
WAKEFIELD Rebecca Herefordshire   V 3 V V3 V 4/5 9 21
COHEN Mary Beauvais 4   V V 4 4 2/5 2 22
HILLIER Verity Reading V4 2   V 4 3 2/5 -3 18
GREETHAM Sadie Harrogate 2 3 3   1 V 1/5 -7 14
SUMMERS Georgina Malvern Hills Sword 1 V V V   3 3/5 2 19
SILK Denise Watford 1 V V 1 V   3/5 -3 17

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
POWELL Elisabeth   3 V V V 2 3/5 4 20
LAWRENCE Hannah Wingerworth V   V V V V 5/5 13 25
MCCORMACK Amelia Ops Epee 0 3   V V V 3/5 2 18
ONIYE Margarette Haverstock 4 4 1   3 3 0/5 -10 15
LANCEY Stella Cardiff 2 1 2 V   V 2/5 -4 15
HULL Nicola Dream V 1 3 V 1   2/5 -5 15

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
STEINER Christine Haverstock   3 V V 3 V 3/5 1 21
FANNON Beatrice Cardiff V4   3 0 V V 3/5 0 17
GUNDRY Jessica Truro 3 V   3 V V 3/5 1 21
MATTHEWS Abbi Harrogate 4 V V   V3 V 4/5 10 22
HUGHES Samantha Reading V 1 3 2   V 2/5 -1 16
SHEFFIELD Laura Brixton 4 3 4 2 1   0/5 -11 14

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
SUMMERS Charlotte Malvern Hills Sword   V 2 4 2 V 2/5 -5 18
HENSON Julie Norfolk 4   V 3 V V 3/5 3 22
JARROLD Heather Colchester & District V 2   4 V V 3/5 3 21
BOTTOMS Lindsay Salle Tempest V V V   V V 5/5 8 25
SMITH Katrina Truro V 3 4 3   V 2/5 0 20
MAYLE Rebecca Reading 4 4 2 3 3   0/5 -9 16

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
NESBITT Hannah Leon Paul Fencing Centre   V V V V 3 4 4/6 5 27
VARLEY Jessica Ops Epee 4   1 0 V 1 0 1/6 -18 11
CONNER Rachel Laszlo 3 V   1 V 4 4 2/6 0 22
CROOK Jayne Wingerworth 3 V V   V V 0 4/6 7 23
MASON Mariette Colchester & District 2 4 1 1   3 1 0/6 -18 12
OSBALDESTON Jess Truro V V V 4 V   4 4/6 7 28
RADFORD Amy Malvern Hills Sword V V V V V V   6/6 17 30

 
Document Engarde - 18/04/2015 11:58:20