Women's Foil
Beazley British Championships 2015
English Institute of Sport, Sheffield
Saturday 18 April 2015

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
FIHOSY Ayesha Salle Boston   V V V V V V V 7/7 23 35
COOK Catherine Edinburgh 3   V 3 4 V 4 2 2/7 -3 26
SMITH Katie Edinburgh 3 1   V V V 4 2 3/7 -4 25
SCHOFIELD Jennifer Stockport Sword 0 V 4   V V 3 3 3/7 2 25
CARNAC Tamara Touche 0 V 2 0   V 2 1 2/7 -18 15
MIKHALEVA Oxana Saxon 0 3 3 0 4   1 1 0/7 -23 12
CHART Yvonne Truro 4 V V V V V   1 5/7 8 30
SHEPPARD Natalia 2 V V V V V V3   6/7 15 30

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
MOSS Amber Arnold & Carlton Sword   V 2 V 3 V V V 5/7 10 30
DICKSON Chloe Edinburgh 2   V V V V V V3 6/7 16 30
MCKENZIE Lisa Edinburgh V 2   V V V V V 6/7 15 32
BROWN Abigail Invicta 4 1 1   0 0 2 0 0/7 -27 8
PEARCE Madison Oxford University V 2 4 V   2 2 V 3/7 4 25
CHURCH Amy Zfw 2 1 1 V V3   3 V 3/7 -4 20
BEARDMORE Kate Fighting Fit 2 2 4 V V V   4 3/7 0 27
KURTIS Emma 0 1 0 V 0 2 V   2/7 -14 13

 
Document Engarde - 18/04/2015 16:20:53