Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
JAMES Poppy Wales   1 0 1 4 V 2 1/6 -15 13
ROYER Jeanne London V   1 V V V V 5/6 8 26
JONES Rachel North West V V   V V V V 6/6 24 30
TIERNEY Paige Southern V 3 1   V 3 V 3/6 1 22
MEGAW Cleo Northern Ireland V 1 1 4   1 4 1/6 -13 16
ADAMS Tallulah West Midlands 3 4 1 V V   V 3/6 2 23
MITCHELL Sabrina Eastern V 4 2 1 V 2   2/6 -7 19

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
LUKAITE Emilijia Eastern   V V V V 2 V 5/6 18 27
WALKER Matilda North West 3   V V V 1 V 4/6 7 24
BRITTON Louisa Wales 0 1   4 1 0 3 0/6 -18 9
KNOWLES Charlotte Southern 1 3 V   V 0 2 2/6 -9 16
KOSHY Nina Yorkshire 0 0 V2 1   1 3 1/6 -19 7
SLATER Charlotte Northern Ireland V V V V V   V 6/6 24 30
TACCONELLI Sofia South East 0 3 V V V 2   3/6 -3 20

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
SCARLES Olivia Southern   1 V V 1 1 V 3/6 -6 18
WATSON Evie East Midlands V   V1 0 3 0 V 3/6 -2 14
RAYNER Pheobe Yorkshire 4 0   V V 0 V 3/6 2 19
WEBBER Imogen London 3 V 2   1 1 4 1/6 -9 16
ERRINGTON Kay North East V V4 1 V   0 V 4/6 4 20
GRANVILLE Bronwen South West V V V V V   V 6/6 28 30
DANBY Natasha North West 2 1 3 V 1 0   1/6 -17 12

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
FRY Lottie Yorkshire   V V 3 1 V 0 3/6 -5 19
RUSSO Costanza London 4   3 V V 2 1 2/6 -5 20
COLLINS Freya Eastern 3 V   3 0 V2 0 2/6 -11 13
JASPER Alexandria South West V 1 V   3 V 1 3/6 -4 20
BULL Angel South East V 4 V V   V V 5/6 17 29
WILSON Phoebe Southern 2 V 1 3 1   2 1/6 -8 14
NEWTON-HUGHES Phoebe North West V V V V 2 V3   5/6 16 25

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
BEARDMORE Emily London   V V 3 V V 4/5 14 23
ROWE Natalia Eastern 1   V 0 V V 3/5 -1 16
MOODY Emma Northern Ireland 1 1   0 V 1 1/5 -13 8
BLACK Mirren South East V4 V V   V V 5/5 19 24
BHANDAL Leah West Midlands 0 4 1 1   2 0/5 -17 8
DICKSON Rebecca Scotland East 3 2 V 1 V   2/5 -2 16

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
NOSEDA Elin London   V V V4 V 2 4/5 8 21
SOUTHALL Natasha West Midlands 4   0 2 4 2 0/5 -12 12
FIELDER Naomi South West 2 V   2 V3 3 2/5 -2 15
WEEKS Charity North East 2 V4 V   V2 2 3/5 1 15
DAWE Phoebe Wales 0 V 2 1   3 1/5 -8 11
CORMICAN Ciara Northern Ireland V V V V V   5/5 13 25

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
RAIYAT Henna West Midlands   1 V V V V3 4/5 12 19
STEWART Alex Scotland Central V2   V V 1 4 3/5 1 17
GRAHAM Megan North East 1 3   0 3 0 0/5 -18 7
CHAPMAN-PARSONS Amy-Alethea Wales 4 2 V   V 2 2/5 0 18
MOND Amanda London 0 V V 3   2 2/5 -4 15
DELL’AQUILA Lorenza South East 0 V V V V   4/5 9 20

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
GAMAGE Chanumi Eastern   V V 2 2 V 3/5 4 19
HAYNES Georgia Yorkshire 4   V 2 V V 3/5 9 21
WRIGHT Molly East Midlands 2 1   1 V V 2/5 -5 14
HOME Amy North West V V V   V V 5/5 20 25
HARBORD Emily South West V4 1 3 0   V 2/5 -5 13
ROXBURGH Maddison North East 0 0 1 0 1   0/5 -23 2

 
Document Engarde - 06/05/2013 12:05:35