Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
RODDA Keely South West   V V 3 V 4 3/5 11 22
HIGHAM Tais North West 1   V 2 2 4 1/5 -6 14
ASQUITH Iona Southern 0 0   0 1 0 0/5 -24 1
O’REILLY Hannah South East V V V   V 2 4/5 11 22
SLATER Charlotte Northern Ireland 0 V V 1   V 3/5 1 16
LOUIS Avery London V V V V 2   4/5 7 22

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
BERGNE Celeste London   0 V V V V 4/5 2 20
MANSON Lucie London V   V V V V 5/5 20 25
HEDGECOCK Loveday South West 4 1   4 V V 2/5 1 19
SHARPLIN Aaliyah North West 4 2 V   V 3 2/5 -1 19
MEGAW Cleo Northern Ireland 2 0 1 1   1 0/5 -20 5
GRAY Cushla Wales 3 2 2 V V   2/5 -2 17

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
FASHOKUN Maia South West   V V 2 V V 4/5 12 22
WOOD Molly South West 1   1 3 1 V 1/5 -12 11
CORMICAN Ciara Northern Ireland 2 V   2 3 4 1/5 -5 16
YANG Lumeng London V V V   V V 5/5 12 25
YANG Sophia London 1 V V 3   2 2/5 -3 16
PHENNAH Stephanie Elizabeth Wales 1 3 V 3 V   2/5 -4 17

 
Document Engarde - 05/05/2013 13:27:32