Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
MEGAW Eve Northern Ireland   4 2 3 0 2 0/5 -13 11
ZISMAN Elizabeth Southern V   V 2 1 2 2/5 -7 15
KUDASHEVA Raisa Eastern V 3   V 2 V 3/5 3 20
BIRCHER Olivia South East V4 V 4   1 3 2/5 -3 17
SIMMS-LYMN Tia South West V V V3 V   V 5/5 18 23
PATTISON Tabby East Midlands V V 3 V 1   3/5 2 19

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
BARNES Rachel West Midlands   2 V4 1 V V3 3/5 -3 15
GENT Joanna Southern V   V 1 V 3 3/5 2 19
PEACEFIELD Hana South East 2 3   0 1 3 0/5 -14 9
BISHOP Catherine South West V V V   V 4 4/5 15 24
SCHULMAN Christine East Midlands 4 3 V 2   V4 2/5 -1 18
GORDON Emma Wales 2 V4 V4 V 3   3/5 1 18

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
ELSTUB Emily South East   V 3 V 2 V 3/5 5 20
EMMERSON Roisin East Midlands 1   1 1 2 4 0/5 -16 9
SHEFFIELD Laura London V V   V V V 5/5 19 25
NICOLL Olivia West Midlands 1 V 0   1 V 2/5 -4 12
LEE Maddy South West V V 2 V2   V 4/5 6 19
MULKEEN Anna May Eastern 3 V 0 3 3   1/5 -10 14

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
WOODHOUSE Eliza West Midlands   3 V V V V 4/5 9 23
FIELDING Chloé Scotland Central V   0 V V V 4/5 8 20
SPICE Sarah South East 4 V   V V V 4/5 14 24
MAHONEY Georgia Southern 3 1 0   1 1 0/5 -19 6
COURT Annabel London 1 2 4 V   V 2/5 -1 17
DOUGALL Kari North East 1 1 1 V 2   1/5 -11 10

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
SUMMERS Charlotte South East   V 4 V V V 4/5 17 24
KIRK Genevieve Wales 1   1 V 1 2 1/5 -12 10
BUNOLA-HADFIELD Elena Yorkshire V V   V V 2 4/5 9 22
BESLEY Emily Eastern 0 2 1   0 1 0/5 -19 4
WYTHE Isabella West Midlands 1 V 3 V3   4 2/5 0 16
DUTHEIL DE LA ROCHERE Guenola London 0 V V4 V V   4/5 5 19

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
MARNO Zoe Northern Ireland   0 1 1 1 0 0/5 -22 3
FOSU Yasmine South West V   V V3 V4 V 5/5 11 22
GRIMSHAW Rose North West V 2   V 4 4 2/5 4 20
DONKIN Natasha Yorkshire V 2 0   2 V 2/5 -4 14
DE LIEDEKERKE Larissa London V 3 V V   V 4/5 8 23
STAKEM Olivia South East V 4 V 4 4   2/5 3 22

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
SNELLIN Lucy South East   2 2 1 1 V 1/5 -11 11
WELLOCK Hannah Yorkshire V   2 4 3 V 2/5 0 19
KNOWLES Rebecca Southern V V   V V V 5/5 12 25
SPENCER Ellie East Midlands V V 4   2 4 2/5 0 20
KIPIANI Amastasia London V V 2 V   V 4/5 10 22
CLARKE Zoe Eastern 2 2 3 V 1   1/5 -11 13

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
BIRCH Philippa East Midlands   2 V 3 1 V 2/5 -3 16
DUNGAY Katrina Scotland Central V   V V 1 3 3/5 2 19
EDWARDS Alys South East 1 4   V 3 3 1/5 -7 16
BUNOLA-HADFIELD Isabel Yorkshire V 3 3   V V 3/5 3 21
PALLAS Georgia London V V3 V 1   4 3/5 3 18
HARVEY Sarah North East 3 V V 4 V   3/5 2 22

 
Document Engarde - 05/05/2013 12:39:50