Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
STEWART Jacob London   V 2 V 0 0 3 2/6 -10 15
BULMAN Kai Ellis  North East 4   V V V 2 V 4/6 7 26
DEVITT Ronnie Eastern V 3   V 1 2 V 3/6 -2 21
INDERWICK Jonathan Guernsey 1 1 2   3 0 4 0/6 -19 11
STEVENS Joshua South West V 4 V V   0 V 4/6 7 24
KISS Daniel North West V V V V V   V 6/6 25 30
MILLAR Theo Northern Ireland V 1 4 V 3 1   2/6 -8 19

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
HARDIE Alexander Southern   V V 0 2 1 0 2/6 -13 13
PAINE Hugo London 4   V 4 1 1 V4 2/6 -5 19
POTTS Frederick North East 2 1   1 0 0 0 0/6 -26 4
CLARKE Blaine East Midlands V V V   0 V 2 4/6 7 22
FEASTER John West Midlands V V V V   V V3 6/6 20 28
SAVAGE Henry South West V V V 0 3   0 3/6 1 18
DEAMER Euan South East V 3 V V 2 V   4/6 16 25

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
MCKAY Ruairi Yorkshire   2 2 1 1 3 V 1/6 -10 14
ROYER Felix London V4   V 4 3 3 V 3/6 2 24
SMITH Sam North West V 3   V 1 2 V 3/6 -1 21
FAWTHROP James Scotland East V3 V 3   0 0 V 3/6 -7 16
MINOTT Kamal Eastern V V V V   4 V 5/6 16 29
TUSHINGHAM Samuel Southern V V V V V   V 6/6 15 30
BRAMWELL Jack East Midlands 2 2 2 3 3 3   0/6 -15 15

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
KELLY James London   2 2 V V V 2 3/6 1 21
LEWIS Celyn Wales V   0 3 4 V V 3/6 -3 22
LOZOVIK Alan Eastern V V   V V V 3 5/6 17 28
MAHY Jacob Guernsey 0 V 1   V 4 4 2/6 -7 19
AMBELEZ Mauro North East 3 V 0 3   V V 3/6 -4 21
FREEMAN-BIRCH Warren South East 2 4 3 V 4   V 2/6 -2 23
DE LANGE Kieran Southern V 4 V V 2 1   3/6 -2 22

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
SOUTHALL William West Midlands   V 3 V3 2 2 2 2/6 -3 17
MOGENSEN Jarl Southern 1   1 2 2 2 4 0/6 -18 12
BECK Alexander South East V4 V   V V4 2 V 5/6 10 25
IP Alexander North East 2 V 3   V4 0 2 2/6 -5 16
PHILLIPS-LANGLEY Thomas North West V3 V 2 1   3 3 2/6 -5 17
BIRD Harry London V V V4 V V   V 6/6 17 29
SAVILLE-FERGUSON Comrie Scotland East V V 2 V V 3   4/6 4 25

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
CAFARO Jack Wales   V 3 V V 1 V 4/6 4 24
LEIMKUHLER Oskar Scotland East 2   3 2 3 1 2 0/6 -14 13
WAKEMAN Alex Yorkshire V V   V V 4 V 5/6 7 29
REDDING Alexander Eastern 3 V3 3   V3 2 V 3/6 -3 19
KING Stephen Guernsey 3 V4 4 2   2 0 1/6 -11 15
O’HARA Oscar South East V V V V V   V 6/6 17 30
CORUM Miles South West 2 V 4 3 V 3   2/6 0 22

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
PATTERSON Darragh Northern Ireland   V 4 0 V V4 3 3/6 2 21
GALLIMORE-TALLEN William West Midlands 3   2 2 V V 3 2/6 -4 20
ARCHER Ciaran Eastern V V   V V V V 6/6 18 30
HOUSE(LIMA) Nik London V V 1   V V V 5/6 15 26
GILES Ben East Midlands 1 1 0 0   0 2 0/6 -26 4
DAVENPORT Adam South West 1 3 2 1 V   4 1/6 -8 16
BOLTON Alex Yorkshire V4 V 3 3 V V   4/6 3 25

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
BATES Ben South West   V V V 2 V 4/5 9 22
FRAY Edmund East Midlands 3   3 V 1 V4 2/5 -3 16
REYNOLDS Scott West Midlands 2 V4   3 2 V 2/5 -3 16
GRIMWOOD Daniel South East 1 4 V4   1 V 2/5 -3 15
NICHOLAS Kameron Eastern V4 V3 V V   V 5/5 16 22
ZINN Maximilian Jakob Wales 3 3 2 0 0   0/5 -16 8

 

  Poule no 9 V/M Indicator HS
PRIESTLEY Ben West Midlands   V 2 V 4 V 3/5 5 21
RIZVI Thomas Southern 1   0 1 0 4 0/5 -19 6
DOHERTY Nathan Yorkshire V V   4 V V 4/5 17 24
DOLAN George Wales 4 V V   V V 4/5 7 24
SLATER Philip Northern Ireland V V 0 3   V 3/5 3 18
PRESLAND Kieran Eastern 1 V 0 4 1   1/5 -13 11

 
Document Engarde - 04/05/2013 11:44:41