Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
IGALI Joseph Eastern   4 V 3 V 1 2/5 1 18
KOUDOU Michael Eastern V   3 V V 1 3/5 0 19
BURN Joshua West Midlands 1 V   V V V 4/5 9 21
REES Luke East Midlands V 4 2   1 3 1/5 -8 15
BONNINGTON Zechariah (zak) North East 1 1 0 V   0 1/5 -14 7
BAILEY George South West V V 2 V V   4/5 12 22

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
DE ROOY-UNDERHILL Pieter London   V 3 V V V 4/5 11 23
CHARLESWORTH Archie Yorkshire 2   0 3 0 2 0/5 -18 7
BIRCH Jai Eastern V V   V V V 5/5 20 25
HILL Michael Jersey 0 V 1   V V 3/5 -1 16
RUSSELL Iain Scotland Central 3 V 1 1   V 2/5 -1 15
KOROLCHUK Mykola North East 2 V 0 3 1   1/5 -11 11

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
PARSONS Thomas Eastern   1 3 1 V 1 1/5 -9 11
RAI Rajan Eastern V   V V V V 5/5 19 25
SADEGHPOOR Etienne Scotland Central V 3   4 V V 3/5 7 22
WADDINGTON Oliver Yorkshire V 2 V   V V 4/5 10 22
ESSIEN Esessien South East 0 0 1 0   1 0/5 -23 2
SCIPANOVS Kristofers North West V 0 1 2 V   2/5 -4 13

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
BEARDMORE Alex London   V V V V V 5/5 17 25
SCHLINDWEIN Alex East Midlands 2   V V V V 4/5 11 22
NORTON Andrew West Midlands 0 1   V 4 0 1/5 -13 10
HEAD Ian South East 4 1 3   3 0 0/5 -13 11
WEBB William North East 0 2 V V   0 2/5 -10 12
ROSE James Eastern 2 2 V V4 V   3/5 8 18

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
BRYANT Lyle London   V 3 V V V 4/5 12 23
POLISENA Leo West Midlands 1   3 4 2 V 1/5 -9 15
BENNETT Freddy Eastern V V   V V V 5/5 10 25
CHUNG Brian North West 2 V 3   V V 3/5 1 20
BURROWS Sean East Midlands 2 V 3 1   0 1/5 -11 11
BROWN Stephen Northern Ireland 1 4 3 4 V   1/5 -3 17

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
SHEPHERD Ben South West   0 V 1 3 V 2/5 -3 14
EVE Tony Northern Ireland V   V 0 V 4 3/5 4 19
WINSTANLEY Liam North East 0 2   0 3 1 0/5 -19 6
TAM Jordan North West V V V   V V 5/5 20 25
CRAWSHAW Matthew Southern V 3 V 2   3 2/5 -3 18
SAMBROOK Josh Eastern 2 V V 2 V   3/5 1 19

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
IDZIASZCZYK Peter Wales   0 0 V X 2 1/4 -11 7
JORDAN Peter London V   V V X 4 3/4 9 19
SPENCER-TAYLOR Alex Yorkshire V 4   V X V 3/4 11 19
KILFORD Nicholas Southern 3 1 1   X 4 0/4 -11 9
BAKER Matthew South East E E E E   E exclusion1
LEE Marco West Midlands V V 2 V X   3/4 2 17

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
GWYNNE Kris Northern Ireland   V V V 2 0 3/5 1 17
DUGGAN Matthew North West 1   2 V 2 3 1/5 -11 13
GOLBY Thomas South East 1 V   3 1 2 1/5 -10 12
TAYLOR Harrison Southern 4 4 V   2 4 1/5 -4 19
RIDSDALE Ethan Wales V V V V   V 5/5 17 25
BERNSTEIN Richard Jersey V V V V 1   4/5 7 21

 
Document Engarde - 04/05/2013 11:06:31